Trái đất tự quay quanh trục sinh ra những hệ quả gì?

1) Trái ₫ất tự quay quanh trục sinh ra những hệ quả gì? 2) Với quả địa cầu và ngọn đèn trong phòng tối , hãy chứng minh hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau trên Trái Đất . 3) Tại sao goị sự chuyển động của Trái Đât́ là sự chuyển động tịnh tiến? Tại sao lại có hiện tượng các mùa trên Trái Đất? 4) Taị sao nói rằng : ngoạ̣i lực và nội lực là 2 lực đối nghịch nhau?

user-avatar

2. Em chỉ cần đặt ngọn đèn ở một vị trí cố định. Sau đó đặt quả địa cầu trước ngọn đèn, chúng ta thấy nửa cầu hướng về phía ngọn đèn sáng đó là ban ngày, nửa khuất trong bóng tối là ban đêm

Tiếp theo, em dùng tay xoay quả địa cầu theo chiều từ Tây sang Đông thì sẽ thấy các nửa cầu lần lượt được chiếu sáng và khuất trong bóng tối.

Đó chính là hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau trên Trái Đất.

Chúc em học tốt!


Các câu hỏi liên quan