Cách biểu diễn địa hình trên bản đồ là gì?

cach bieu hien dia hinh tren ban do la gi???

user-avatar

Có 2 cách biểu hiện địa hình trên bản đồ :

1/ Biểu hiện bằng thang màu .

2/ Biểu hiện bằng đường đồng mức .


Các câu hỏi liên quan