Sườn phía Đông và sườn phía Tây sườn nào dốc hơn, sườn nào thoải hơn

dựa vào đường đồng mức ở hình 2 , hãy cho biết sườn phía dông và sườn phía tay sườn nào dốc hơn , suờn nào thoải hơn . vì sao em biết

SBT tập bản đồ 6 trang 23

user-avatar

sườn Tây dốc hơn vì các đường đồng mức gần nhau hơn. Sườn Đông thoải hơn vì các đường đồng mức xa nhau hơn

Chúc bạn học tốt


Các câu hỏi liên quan