Vì sao khi sử dụng bản đồ người ta phải xem bản chú giải?

Vi sao khi su dung ban do ,truoc tien chung ta phai xem ban chu giai ???

user-avatar

Do bảng chú giải có giải thích các kí hiệu, hình vẽ, chữ số trên bản đồ, vì vậy chúng ta phải xem bảng kí hiệu để hiểu được các kí hiệu trên bản đồ.

bởi Phạm Tường Vân 03/10/2018 Like (0) Báo cáo sai phạm


user-avatar

vì hệ thống các kí hiệu bản đồrất đa dạng nên ta sẽ ko hiểu được quy ước như thế nào cho nên ta phải đọc bảng chú giải để nắm được đầy đủ các kí hiệu trên bản đồ thì mới hiểu được


Các câu hỏi liên quan