Câu 1 SGK trang 34 Địa lí 6

Câu C1 (SGK trang 34)
user-avatar

Nửa cầu bắc: Lục địa : 39,4% và dâij dương : 60.6%

Nửa cầu nam: Lục địa : 19,0% v đại dương 81,0%


Các câu hỏi liên quan