Các đường chí tuyến là gì?

Các đường chí tuyến? Các vòng cực? Các vành đai nhiệt?

Help meeeeeeeeeeeeeeeee phần chủ đề câu hỏi mình ko biết ở đâu nên mình bật ngơ ngơ mong các bạn thông cảm

user-avatar

chí tuyến là các đường tưởng tưởng đc vạch lên trên bề mặt của trái đất .

Vòng cực là các đường tưởng tượng trên bề mặt Trái Đất, mà tại các điểm từ các đường này đến hai địa cực đôi khi xảy ra hiện tượng Ngày hay đêm vùng cực (đêm trắng hay ngày không có mặt trời). Trên Trái Đất có hai vòng cực (là vòng cực Bắc và vòng cực Nam).

Vành đai nhiệt:

- Vành đai nóng nằm giữa hai đường đẳng nhiệt năm + 20 độ C của 2 bán cầu (khoảng giữa vĩ tuyến 30 độ B và 30 độ N)

- Hai vành đai ôn đới ở 2 bán cầu nằm giữa các đường đẳng nhiệt năm + 20 độ C và đửong đẳng nhiệt + 10 độ C tháng nóng nhất

- Hai vòng đai lạnh ở các vĩ độ cận cực của 2 bán cầu, nằm giữa đường đẳng nhiệt +10 độ C và 0độ C của tháng nóng nhất.

- Hai vòng đai băng giá vĩnh cửu bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm dưới 10 độ C

Các câu hỏi liên quan