Quan sát hình 1 cho biết hướng chuyển động của trái đất quanh mặt trời

Quan sát hình 1, em hãy cho biết :

  1. Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời ( theo chiều thuận hay ngược chiều kim đồng hồ ? ). ​
  2. Nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất vào ngày nào.__________________
  3. Nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều nhất vào ngày nào._____
  4. Cả hai nửa cầu Bắc và cầu Nam hướng về phía Mặt Trời như nhau vào những ngày nào. _______________________
  5. Từ ngày 21/3 -> ngày 23/9, nửa cầu nào ngả về phía MT nhìu hơn ? ___________. Lúc đó là mùa ____________ của nửa cầu _________ và là mùa _______ của nửa cầu _______
  6. Giống câu trên nhưng đổi thành ( 23/9 - 21/3 )
user-avatar

5. theo thứ tự ô trống : nửa cầu Bắc , xuân , Bắc , đông , Nam .


Các câu hỏi liên quan