Hành tinh nào to nhất trong hệ mặt trời?

Bài này em đang rất cần

Mai học rồi!

Nhanh nhé!

Hành tinh nào to nhất trong hệ Mặt Trời?

user-avatar

Khánh à!

Anh làm nha!

Theo số liệu thống kê mới nhất dưới kết qảu điều tra của các nha phi hành gia, ta biết được hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời là sao Mộc. Trước sự yếu dần của Mặt Trời, hành tinh này cũng được coi là Mặt Trời thứ hai!

Chúc em học tốt!


Các câu hỏi liên quan