Vì sao trái đất chuyển động quanh mặt trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh

vì sao trái đất chuyển động quanh mặt trời lại sinh ra 2 thời kì nóng và lạnh luôn phiên nhau ở 2 nửa cầu trong vòng 1 năm?

user-avatar

Vì trái đất nghiêng 23.5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo nên trong quả trình chuyển động quanh mặt trời thì có thời gian nửa bán cầu bắc hướng về phía mặt trời, có thời gian nửa bán cầu Nam hướng về phía mặt trời. nửa nào hướng về mặt trời thì nửa đó là mùa hè, còn nửa kia là mùa đông.
Cứ kiếm đâu 1 quả bóng làm thí nghiệm thử sẽ rõ ngay


Các câu hỏi liên quan