Trái đất quay quanh mặt trời bao lâu và theo hình dạng gì?

trai dat quay quanh nat troi mat bao lau, theo hinh dang gi?

user-avatar

Trái Đất quay quanh Mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông mất 365 ngày 6 giờ, vì thế mà cứ 4 năm là có 1 năm 366 ngày.


Các câu hỏi liên quan