Từ sau ngày 23/9 đến trước ngày 21/3 năm sau, nữa cầu nào ngả về phía mặt trời nhiều hơn?

Từ sau ngày 23/9 đến trước ngày 21/3 năm sau, nữa cầu nào ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn? Lúc đó là mùa. Của nửa cầu. Và là mùa. Của nửa cầu

user-avatar

Từ sau ngày 23/9 đến trước ngày 21/3 năm sau, nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời nhiều hơn. Lúc đó là mùa hạ của nửa cầu Nam và là mùa đông của nửa cầu Bắc.

Chúc bạn học tốt !


Các câu hỏi liên quan