Ngày 22-6 ở nửa cầu Bắc là mùa gì?

Ngày 22-6 ở nửa cầu Bắc là mùa gì?

user-avatar

Ngày 22-6,ở nửa cầu Bắc là Hạ Chí(mùa hạ)


Các câu hỏi liên quan