Núi già và núi trẻ khác nhau ở điểm nào?

núi già và núi trẻ khác nhau ở điểm nào ?

user-avatar
So sánh núi già và núi trẻ với điểm khác nhau
Núi già Núi trẻ
-Thấp
-Dáng mềm
-Bị bào mòn nhiều
-Sườn thoải
-Thung lũng rộng
-Được hình thành cách
đây hàng trăm triệu năm .
-Cao
-Lớn
-Ít bị bào mòn
-Đỉnh nhọn
-Sườn dốc
-Thung lũng hẹp và sâu
-Được hình thành cách đây hàng chục triệu năm


Các câu hỏi liên quan