Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng nào?

a)Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng nào ?

b) Nhận xét độ nghiêng và hướng nghiêng của trục trái đất vao các ngày Đông Chí,Hạ Chí , Xuân Phân , Thu Phân.

user-avatar

a, Trái đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông.

b, Ngày 22/6 nửa cầu Bắc chúc về phía Mặt Trời , mặt đất nhận được nhiều ánh sáng, nhiệt độ cao . Lúc này là Hạ Chí ở nửa cầu Bắc .

Ngày 22/12, nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời , mặt đất nhận được ít ánh sáng, nhiệt độ thấp . Lúc này là Đông Chí ở nửa cầu Bắc .

Ngày 21/3 và 23/9 (Vào Thu Phân và Xuân Phân) hai nửa cầu hướng về phía Mặt Trời có lượng nhiệt và ánh sáng như nhau.

Chúc bạn học tốt!


Các câu hỏi liên quan