Vị trí nửa cầu đông?

vi tri nua cau Dong?

user-avatar

Vị trí nửa cầu Đông là :nửa cầu nằm bên phải vòng kinh tuyến 200T và 600Đ


Các câu hỏi liên quan