Hệ vận động gồm có các hệ cơ quan nào ?

user-avatar

Hệ vận động: gồm bộ xương và hệ cơ. Cơ thường bám vào hai xương khác nhau nên khi cơ co làm cho xương cử động, giúp cho cơ thể di chuyển được trong không gian, thực hiện được các động tác lao động.


Các câu hỏi liên quan