bạch huyết là gì? Nêu vai trò của bạch huyết đối với cơ thể?

user-avatar

Bạch huyết(còn gọi là bạch cầu) là dịch trong suốt bao bọc các mô của cơ thể. Hệ bạch huyết vừa là một phần của hệ miễn dịch của động vật có xương sống, vừa là một phần của hệ tuần hoàn

Vai trò của bạch huyết

-Giữ cân bằng chất lỏng, thể dịch trong cơ thể, hấp thụ chất béo.

-Lọa bỏ các vi khuẩn khỏi các mô cơ. Giúp chống lại mầm bệnh, dị vật và các tế bào biến dang( ví dụ: ung thư)


Các câu hỏi liên quan