1. So sánh các hệ cơ quan của người và thú. Nêu nhận xét

user-avatar

giống:

-Có lông mao , có tuyến sữa ,đẻ con và nuôi con bằng sữa

-Răng phân hóa thành 3 loại răng cưa , răng nanh và răng hàm

-Phần thân của cơ thể có cơ hoành và ngăn cách thành 2 khoanglà khoang ngực và khoang bụng

Khác :


Các câu hỏi liên quan