so sánh các loại mô

- mô biểu bì và mô liên kết

-mô sụn và mô sương

- mô cơ vân , cơ trơn , cơ tim

user-avatar

*So sánh mô biểu bì và mô liên kết:

-Giống nhau:

+Đều là mô cấu tạo từ các tế bào chuyên háo có cấu tạo giống nhau và đảm nhiệm một chức năng nhất định.

+Đều tham gia cấu tạo nên các cơ quan trong cơ thể

-Khác nhau:

Điểm khác nhau Mô biểu bì Mô liên kết
Cấu tạo Gồm các tế bào biểu bì xếp sít nhau, gian bào rất ít hoặc không có. Gồm các tế bào liên kết với nhau nằm rải rác trong chất nền.
Phân loại Gồm biểu bì phủ ngoài và biểu bì tuyến. Gồm mô sợi, mô sụn, mô xương, mô mỡ, mô máu
Chức năng Bảo vệ, hấp thụ và tiết Neo giữ các cơ quan, nâng đỡ cơ thể, vận chuyển chất, đệm và dự trữ.
Vị trí Bao bọc mặt ngoái cơ thể hay lót trong các cơ quan rỗng. Nằm trong cơ thể.

*Mô sụn và mô xương

-Giống nhau:

+Đều là mô thuộc mô liên kết.

Điểm khác nhau Mô xương Mô sụn
Cấu tạo Cấu tạo dang khối rắn chắc. Cấu tạo dạng khối có khả năng đàn hồi.
Chức năng Tạo nên xương, nâng đỡ cơ thể. bảo vệ một số nội quan, định hình rắn chắc. Tạo nên sụn nâng đỡ cơ thể, giảm ma sát giữa xương, giúp xương dài ra và có tính đàn hồi.
Hình dạng Hình sao nhiều cánh Hình trụ
Vị trí Trong xương cơ thể như:xương chày. xương đùi... Sụn ở đầu khớp xương.

*Mô cơ vân, mô cơ trơn và mô cơ tim

-Giống nhau:

+Đều cấu tạo bởi các sợi cơ dài.

+Đều là mô thuộc mô cơ.

+Chức năng chong là co dãn.

Điểm khác nhau Mô cơ vân Mô cơ trơn Mô cơ tim
Cấu tạo+Hình dạng Gồm các tế bào nhiều nhân và có nhiều nhân, thường gắn vào 2 đầu xương. Tế bào dạng hình thoi, đầu nhọn có 1 nhân. Gồm các tế bào phân nhiều nhánh có nhiều nhân.

BẠN THAM KHẢO NHA!!!!


Các câu hỏi liên quan