Tế bào cơ trơn có hình dạng và cấu tạo như thế nào?

user-avatar

Hình dạng: Thường có hình thoi, đa dạng về chiều dài, nhọn hai đầu

Cấu tạo:

+ Không có vân ngang. Tế bào có một nhân, nằm ở phần phình ra ở giữa các sợi cơ, có hình trứng hoặc sợi que gãy khúc. Mỗi nhân chứa 1-2 hạt nhân. Tế bào chất chứ nhiều ty thể myoglobin và hạt glycogen. Lưới nội bào kém phát triển

+ Màng tế bào: Gồm màng bào tương và màng đáy. Bên ngoài màng đáy có những sợi tạo keo và những sợi võng nhỏ có tác dụng gắn các sợi cơ với nhau

Chúc bạn học tốt :))


Các câu hỏi liên quan