Trình bày cấu tạo của tế bào?Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể?

user-avatar

-Một tế bào điển hình gồm:

- Màng sinh chất:

- Chất tế bào:

+ Ti thể

+ Ribôxôm, lưới nội chất, bộ máy Gôngi

+ Trung thể

- Nhân:

+Nhiễm sắc thể

+Nhâncon

-Chức năng của tế bào là thực hiện sự trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Ngoài ra, sự phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên tới giai đoạn trưởng thành có thể tham gia vào quá trình sinh sản. Như vậy, mọi hoạt động sống của cơ thể đều liên quan đến hoạt động sống của tế bào nên tế bào còn là đơn vị chức năng của cơ thể.


Các câu hỏi liên quan