loại mô nào có chứa năng tạo thành khung cơ thể

user-avatar

Mô liên kết: có ở tất cả các loại mô để liên kết các mô lại với nhau. Có hai loại mô liên kết:

  • Mô liên kết dinh dưỡng (Máu và bạch huyết)
  • Mô liên kết cơ học (Mô sụn và xương)
  • Ngoài ra còn có mô liên kết dạng sợi vừa có chức năng dinh dưỡng vừa có chức năng cơ học.
  • Chức năng: Tạo ra bộ khung của cơ thể, neo giữ các cơ quan hoặc chức năng đệm.

  • Các câu hỏi liên quan