-Thành phần nào không có ở tế bào người.

-bộ phận nào giúp xương to ra

-chúng ta cần phải rèn luyện tim mạch bằng cách nào

Giúp vs

user-avatar

-Vách xenlulozo ko có ở người

-Sự phân chia tế bào ở màng xương giúp xương to ra

-Chúng ta can rèn luyện tim mạch bằng cách; đi bộ, chạy, ko đến gần nơi ô nhiễm, tập thể dục thể thao


Các câu hỏi liên quan