Mô là gì ? có mấy loại mô?Chức năng của từng loại?

user-avatar

Mô là tập hợp các tế bào chuyên hóa , có cấu trúc giống nhau , cùng thực hiện một chức năng nhất định.

Bốn loại mô chính của cơ thể là:

-Mô biêu bì có chức năng bảo vệ , hấp thụ , tiết.

-Mô liên kết có chức nang nâng đỡ , liên kết các cơ quan.

-Mô cơ gồm cơ vân , cơ trơn , cơ tim có chức năng co dãn.

-Mô thần kinh tạo nên hệ thần kinh có chức năng tiếp nhận kích thích , xử lí thông tin và điều khiển sự hoạt động các cơ quan trả lời các kích thích của môi trường.


Các câu hỏi liên quan