Nêu điểm giống nhau và khác nhau giữa cơ vân, cơ trơn, cơ tim về cấu tạo và chức năng. Giúp mình nha, mình đang cần gấp

user-avatar

* Giống:

Cơ vân,cơ trơn, cơ tim là ba mô cơ trong cơ thể của con người.

* Khác:

Đặc điểm Cơ vân Cơ tim Cơ trơn
Các tế bào Các tế bào cơ dài Tế bào phân nhánh Tế bào có hình thoi ở 2 đầu
Số nhân Nhiều nhân Nhiều nhân 1 nhân
Vị trí nhân Ở vị trí ngoài sát màng Ở giữa Ở giữa
Vân ngang Có vân ngang Có vân ngang Không có vân ngang
Chức năng Cơ vân tập hợp thành bó và gắn với xương giúp cơ thể vận động được Mô cơ tim cấu tạo nên thành tim, giúp tim co bóp thường xuyên và liên tục Mô cơ trơn tạo nên thành của các nội quan có hình ống ruột, dạ dày, mạch máu, bóng đái


Các câu hỏi liên quan