Cau tao ,chuc nang cua mo lien ket

user-avatar

Mô liên kết là loại mô phổ biến nhất trong cơ thể. Mô liên kết có ở hầu hết khắp các bộ phận của cơ thể, xen giữa các mô khác, chúng gắn bó với nhau. Mô liên kết có nguồn gốc từ lá thai giữa, tức là từ trung mô. Trong cơ thể có nhiều loại mô liên kết. Mỗi loại mô đều được hình thành bởi: Thành phần gian bào gồm: phần lỏng gọi là dịch mô; phần đặc hơn, có tính đặc của một hệ keo gọi là chất căn bản. Các sợi liên kết vùi trong chất căn bản. Các tế bào liên kết nằm rải rác trong thành phần gian bào. Mô liên kết được gọi là loại mô giàu thành phần gian bào (được coi như môi trường bên trong cơ thể). Căn cứ sự khác nhau chủ yếu của chất căn bản, người ta phân mô liên kết thành hai loại lớn: Mô liên kết chính thức, có mật độ mềm và có mặt ở khắp nơi trong cơ thể và mô liên kết chuyên biệt. Trong mô liên kết chuyên biệt gồm: mô mỡ, mô lưới và mô xương và mô sụn. Trong mô sụn chất căn bản có chứa cartilagein (chất sụn), có mật độ rắn vừa phải. Mô xương, chất gian bào có chứa collagen và glycosaminoglycan nhiễm muối canxi vì vậy mật độ rắn. Mô xương và mô sụn là bộ khung của cơ thể.


Các câu hỏi liên quan