Hiện tượng ngưng tụ là gì?

hiện tượng ngưng tụ là gì? ngưng tụ tạo thành những hiện tượng gì?

user-avatar

Khi không khí đã bão hoà, mà vẫn được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị lạnh đi do bốc lên cao, hay do tiếp xúc với một khối khí lạnh thì hơi nước trong không khí sẽ đọng lại thành hạt nước ➙ hiện tượng NGƯNG TỤ.

Hơi nước trong không khí, khi ngưng tụ có thể sinh ra các hiện tượng sương, mây, mưa,..

Chúc em học tốt!


Các câu hỏi liên quan