Lập bảng thống kê những sự kiện lớn của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938?

Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước điến năm 938 (dựa vào bảng thống kê đã có)

user-avatar
Tên cuộc khởi nghĩa Năm diễn ra
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 40
Khởi nghĩa Bà Triệu 248
Khởi nghĩa Lí Bí 542
Khởi nghĩa Mai Thúc Loan 772
Khởi nghĩa Phùng Hưng 776
Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ 905
Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ 931
Khởi nghĩa Ngô Quyền 938


Các câu hỏi liên quan