Mỏ khoáng sản là gì?

câu1:mỏ khoáng sản là gì?khoáng sản là gì?khoáng sản phân làm mấy loại?

câu 2:phân biệt thời tiết và khí hậu trên các tiêu chí sau:

thời tiết khí hậu

tính thời gian

tính quy luật

phạm vi hoạt động

câu 3:lí giải hiện tượng mưa gió?cách tính lượng mưa trung bình ngày tháng năm của 1 địa phương

các bạn làm nhanh giúp mk nha!mk đang cần gấp!

user-avatar

- Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác, sử dụng .
- Những nơi tập trung khoáng sản gọi là mỏ khoáng sản.
- Mỏ nội sinh: là những mỏ được hình thành do nội lực (quá trình măcma): đồng, chì, kẽm.
- Mỏ ngoại sinh: là những mỏ được hình thành do các quá trình ngoại lực (quá trình phong hoá, tích tụ...): than, đá vôi…

câu 2

Giống nhau: Thời tiết và khí hậu đều là sự diễn ra các hiện tượng khí tượng (nắng, mưa,...). Khác nhau: Thời tiết là sự diễn ra các hiện tượng khí tượng như gió, mưa,... trong một thời gian ngắn giới hạn tại một khu vực nào đó (vd thời tiết trong 1 ngày tại TP Hồ Chí Minh), còn khí hậu cũng là sự diễn ra các hiện tượng thời tiết lặp lại trong một thời gian dài tại một khu vực, một vùng miền (vd khí hậu nhiệt đới gió mùa).

câu 3

Tính trung bình ngày: lấy tổng lượng mưa trong ngày / số lần đo Tính trung bình tháng: tổng lượng mưa các ngày trong tháng / 30 Tính trung bình năm: tổng lượng mưa các tháng trong năm / 12


Các câu hỏi liên quan