Các chí tuyến các vòng cực?

em hiểu gì về các chí tuyến các vòng cực

user-avatar

-Các chí tuyến:là những đường ánh sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với mặt đất vào các ngày hạ chí và đông chí

-Các vòng cực:là những đường giới hạn khu vực có ngày hoặc đêm dài 24 giờ

+Vòng cực bắc:60''33'B

+Vòng cực nam:60''33'N

Các chí tuyến và vòng cực là ranh giới phân chia các vành đai nhiệt trên Trái Đất


Các câu hỏi liên quan