Trình bày khái niệm sông, hồ, sóng, thủy triều

Câu 1 Trình bày khái niệm sông, hồ, sóng, thủy triều

Câu 2 Sông hồ có những giá trị kinh tế gì ?

Câu 3 Độ muối của nước biển và đại dương do đâu mà có ? Những vùng biển có độ muối cao tập trng ở khu vực như thế nào ?

Câu 4 Nguyên nhân nào sinh ra thủy triều ?

user-avatar

Câu 1 :

- Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên lục địa.

- Hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong lục địa.

- Sóng là hiện tượng nước biển chuyển động tại chỗ theo chiều thẳng đứng.

- Thủy triều là sự lên xuống của nước biển theo chu kì.

Câu 2 :

* Sông và hồ đều có những giá trị kinh tế :

- Cung cấp nước cho sinh hoạt, tưới tiêu.

- Cung cấp điện, bồi đắp phù sa.

- Cung cấp thủy, hải sản.

Câu 4 :

Nguyên nhân sinh ra thủy triều : Do sức hút của mặt trăng và một phần của mặt trời.

Câu 3 : ( khó quá nên mk không trả lời được )


Các câu hỏi liên quan