Trình bày quá trình hình thành mây, mưa và sự phân bố lượng mưa trên trái đất?

Trình bày quá trình hình thành mây, mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất?

user-avatar

Hơi nước bốc lên từ sông, hồ, ao. Bị lạnh dần, hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây. Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ, làm các hạt nước to dần, rồi rơi xuống đất thành mưa


Các câu hỏi liên quan