Hồ là gì?

hồ là gì

user-avatar

Hồ là một vùng nước được bao quanh bởi đất liền, thông thường lànước ngọt. Đa số các hồ trên Trái Đất nằm tại bán cầu Bắc, ở vĩ độcao. Một số hồ, như hồ Eyre, có thể cạn nước gần như quanh năm và chỉ chứa nước trong một vài tháng nhiều mưa. Ngoài ra, một số lớn hồ có nguồn gốc nhân tạo.


user-avatar

+ Hồ là những khoảng nước đọng lại tương đối rộng và sâu trong đất liền.
- Phân loại hồ :
+ Căn cứ vào tính chất của nước, hồ được phân thành 2 loại : hồ nước mặn và hồ nước ngọt.
+ Căn cứ vào nguồn gốc hình thành có hồ vết tích của các khúc sông, hồ băng hà, hồ miệng núi lửa, hồ nhân tạo


user-avatar

Hồ là một vùng nước được bao quanh bởi đất liền, thông thường là nước ngọt. Đa số các hồ trên Trái Đất nằm tại bán cầu Bắc, ở vĩ độ cao

Phân loại:

Có 2 loại hồ chính:
+ Nước ngọt
+ Nước mặn
Nguồn gốc hình thành:
+ Ở 1 khúc uốn của sông
+ Nhân tạo
+ Miệng núi lửa

Ví dụ về các hồ nổi tiếng:

Hồ Caspi
Hồ Baikal
Hồ Titicaca
Hồ Nettilling
Hồ Balaton
Hồ Geneva
Hồ Maracaibo
Hồ Tonlé Sap
Hồ Hoàn kiếm- Việt Nam
Hồ Tây

Hồ nhân tạo có tác dụng :
- Điều hòa dòng chảy
- Tưới tiêu
- Thủy điện
- Du lịch
- Nuôi trồng thủy sản

-...


user-avatar

Hồ là một vùng nước được bao quanh bởi đất liền, thông thường là nước ngọt.

Hồ có nhiều nguồn gốc hình thành khác nhau. Dựa vào tính chất, hồ được phân ra làm nhiều loại khác nhau:

 • Hồ móng ngựa là loại hồ hình thành do uốn khúc một con sông, qua thời gian, đoạn sông cũ trên dòng chảy mất đi tạo ra đường đi cho dòng sông mới, vết tích dòng sông cũ để lại. Ví dụ: Hồ Tây (Hà Nội)
 • Hồ băng hà được hình thành do băng hà di chuyển qua bào mòn mặt đất, đào sâu chỗ đất đá mềm để lại vũng nước lớn. Ví dụ: Phần Lan, Canada...
 • Hồ miệng núi lửa là hồ hình thành trên miệng trũng của núi lửa, nước tụ lại khi chảy ra sông
 • Hồ kiến tạo là loại hồ hình thành ở vùng đất bị sụt lún do động đất gây ra và di chuyển các mảng kiến tạo. Ví dụ: hồ ở Đông châu Phi
 • Ở hoang mạc, gió tạo thành các cồn cát cao, chân cồn cát tạo thành nơi trũng, nước tụ lại thành hồ, các hồ này rất nông
 • Ngoài ra còn dựa vào tính chất của nước nên hồ chia làm 2 loại tiếp:

 • Hồ nước ngọt chiếm nhiều nhất trong lục địa. Hồ có thể có dòng sông nước ngọt chảy qua hay do mưa. Ví dụ: Hồ Ba Bể, Biển Hồ
 • Hồ nước mặn chiếm rất ít. Hồ có thể do di tích của biển, đại dương bị cô lập giữa lục địa hay trước kia hồ là hồ nước ngọt nhưng vì khí hậu khô hạn nên nước hồ cạn dần và tỉ lệ muối khoáng trong hồ tăng
 • Theo nguồn gốc hình thành còn có:

 • Hồ nhân tạo
 • Hồ tự nhiên

 • user-avatar

  -Hồ là một vũng nước bao quang bởi đất liền,thông thưởng là nước ngọt.Đa số các hồ trên Trái Đất đều nằm tại bán cầu Bắc,ở vĩ độ cao.

  -Các loại hồ:

  +Hồ móng ngựa là loại hồ hình thành do uốn khúc một con sông, qua thời gian, đoạn sông cũ trên dòng chảy mất đi tạo ra đường đi cho dòng sông mới, vết tích dòng sông cũ để lại. Ví dụ: Hồ Tây (Hà Nội)

  +Hồ băng hà được hình thành do băng hà di chuyển qua bào mòn mặt đất, đào sâu chỗ đất đá mềm để lại vũng nước lớn. Ví dụ: Phần Lan, Canada...

  +Hồ miệng núi lửa là hồ hình thành trên miệng trũng của núi lửa, nước tụ lại khi chảy ra sông

  +Hồ kiến tạo là loại hồ hình thành ở vùng đất bị sụt lún do động đất gây ra và di chuyển các mảng kiến tạo. Ví dụ: hồ ở Đông châu Phi

  +Ở hoang mạc, gió tạo thành các cồn cát cao, chân cồn cát tạo thành nơi trũng, nước tụ lại thành hồ, các hồ này rất nông

  Ngoài ra còn dựa vào tính chất của nước nên hồ chia làm 2 loại tiếp:

  +Hồ nước ngọt chiếm nhiều nhất trong lục địa. Hồ có thể có dòng sông nước ngọt chảy qua hay do mưa. Ví dụ: Hồ Ba Bể, Biển Hồ

  +Hồ nước mặn chiếm rất ít. Hồ có thể do di tích của biển, đại dương bị cô lập giữa lục địa hay trước kia hồ là hồ nước ngọt nhưng vì khí hậu khô hạn nên nước hồ cạn dần và tỉ lệ muối khoáng trong hồ tăng

  -Theo nguồn gốc hình thành còn có:

  +Hồ nhân tạo

  +Hồ tự nhiên

  - Tên 6 hồ ở nước ta theo phân loại là:

  +Hồ Tây

  +Hồ Thủy Tiên

  +Hồ Ba Bể

  +Hồ Hòa Bình

  Hồ Trị An

  +Hồ Dấu Tiếng


  Các câu hỏi liên quan