Nêu khái niệm và nguyên nhân hình thành, tác động của sóng

Nêu khái niệm, nguyên nhân hình thành, tác động của sóng, thủy triều và dòng biển. Dòng biển nóng, lạnh ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu nơi chúng đi qua?

user-avatar

nguyên nhân gây ra sóng biển chủ yếu do gió.

Nguyên nhân thủy triều: do sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời với Trái đất.

Nguyên nhân hình thành dòng biển : chủ yếu là do gió ngoài ra còn các yếu tố như nhiệt độ, độ mặn , tỷ trọng giữa các khối nước...

Tác động của dòng biển:

Dòng biển nóng làm tăng nhiệt độ không khí ở các vùng đất ven bờ, và tạo điều kiện nước biển bốc hơi tạo mây mưa nếu được gió đưa vào bờ.
Dòng lạnh làm giãm nhiệt độ ven bờ, hơi nước trong các khối khí qua dòng lạnh bị chặn lại hình thành sương mù ngoài biển, nên khối khí qua dòng lạnh vào bờ thường có tính chất khô hạn hình thành hoang mạc ở các vùng ven bờ .
Các loại dòng biển khác cũng có ảnh hưởng đến nhiệt, áp suất, độ ẩm vùng ven bờ nên ảnh hưởng lớn đến khí hậu nơi đó.


Các câu hỏi liên quan