Mực có bao nhiêu chân?

số chân của mực

user-avatar

mực có 8 tua dài và 2 tua ngắn


Các câu hỏi liên quan