Nêu các biện pháp bảo vệ loài giáp xác

biện pháp bảo vệ giáp xác có lợi?

user-avatar

* Biện pháp bảo vệ các loài giáp xác :

+ Chăm sóc và bảo vệ chúng

+ Không làm ô nhiễm môi trường sống của chúng

+ Không khai thác chúng quá mức

+ Bảo vệ môi trường sống của chúng
+ Bảo vệ những giáp xác có ích
+ Không bắt giáp xác trong giai đoạn sinh sản .

^-^Chúc Bạn học tốt!!!^-^


Các câu hỏi liên quan