Nêu các đặc điểm chung của lớp thú

1) Nêu các đặc điểm chung của lớp thú ? Hãy chứng minh lớp thú tiến hóa nhất trong các nghành ddoongj vật có xương sống?

user-avatar

Đặc điểm chung của lớp thú :

- Thai sinh và nuôi con bằng sữa
- Có lông mao
- Răng phân hóa: răng cừa, răng nanh, răng hàm
- Tim 4 ngăn

+ 2 vòng tuần hoàn

+ máu đỏ tươi nuôi cơ thể

- Động vật hằng nhiệt
- Não phát triển

Lớp thú tiến hóa nhất vì các lý do sau:
-Thai sinh (sinh con có nhau thai)
-Có lông mao bảo vệ
-Nuôi con bằng sữa mẹ

- Tim gồm 4 ngăn (hai tâm thất, hai tâm nhĩ) máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, phổi có nhiều túi khí. - Răng phân hóa (răng cưa, răng nanh và răng hàm). - Thai sinh, nuôi con bằng sữa mẹ - Bộ não phát triển: bán cầu não, tiểu não. - Có lông mao bao phủ cơ thể.

Các câu hỏi liên quan