Nêu vai trò của lớp thú và cho ví dụ

Nêu vai trò của lớp thú. Cho ví dụ cụ thể

user-avatar

+ Vai trò của lp thú là :thú có giá trị kinh tế rất quan trọng nên thú đã bị săn bắt , buôn bán \(\Rightarrow\) số lượng thú trong tự nhiên bị giảm sút nghiêm trọng .

+ Ví dụ :

- Thực phẩm : lợn , trâu , bò ...

- Dược liệu : khỉ , hươu , hươu xạ ...

- Sức kéo : trâu , bò , ngựa ...
- Nguyên liệu cho mĩ nghệ : ngà voi , sừng trâu , bò ...
- Vật liệu thí nghiệm : khỉ , chó , thỏ , chuột ...


Các câu hỏi liên quan