Nêu điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép

nếu những điều kiện sống và đặc điểm sinh sản của cá chép

user-avatar

- Đời sống: + Ưa vực nước lặng, sống ở nước ngọt (ao, hồ, sông, suối)

+ Ăn tạp: Động vật ( giun, ốc, ấu trùng...) và thực vật thủy sinh

+ Là động vật biến nhiệt: nhiệt độ không ổn định, phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường nước

- Sinh sản: + Đẻ trứng nhiều, số lượng từ 15 - 20 vạn trứng vào các cây thủy sinh

+ Thụ tinh ngoài: Cá chép đực bơi theo tưới tinh dịch chứa tinh trùng thụ tinh cho trứng

+ Trứng thụ tinh phát triển thành phôi

Chúc bạn học tốt


Các câu hỏi liên quan