Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép

Dựa vào các hiểu biết mà e đã hoc45 thì e hảy Trình bày cấu tạo ngoài của cá chép.

user-avatar

Cấu tạo ngoài của cá chép: Gồm 3 phần

- Phần đầu: Miệng, râu, lỗ mũi, mắt, nắp mang

- Phần mình: Vây đuôi, vây ngực, vây bụng, lỗ hậu môn, cơ quan đường bên

- Phần đuôi: Vây đuôi, vây hậu môn

Chúc bạn học tốt


Các câu hỏi liên quan