Vì sao giun đất làm cho đất thoáng khí

1/Trai lấy thức ăn nhờ bộ phận nào của cơ thể?

2/Vì sao thủy tức trao đổi khí qua thành cơ thể?

3/Vì sao giun đất làm cho đất thoáng khí?

user-avatar

Câu3:

Giun đất làm cho đất tươi xốp khi di chuyển, giúp cho đất thông thoáng hơn, cây tiếp cận được nhiều chất khoáng hơn, phát triển tốt hơn, ngoài ra, giun còn ăn những sinh vật gây hại cho cây và cũng có thể dùng làm thức ăn cho gia cầm như gà, vịt,-


Các câu hỏi liên quan