Nêu cấu tạo ngoài của nhện

Cấu tạo ngoài của nhện, tập tính và 1 số đại diện?

user-avatar

* Cấu tạo ngoài của nhện: cơ thể gồm 2 phần :

- Phần đầu - ngực :

+ Đôi kìm có tuyến độc -> bắt mồi và tự vệ

+ Đôi chân xúc giác ( phủ đầy lông) -> cảm giác về khứu giác và xúc giác

+ 4 đôi chân bò -> di chuyển và chăng lưới

Phần bụng :

+ Phía trước là đôi khe thở -> hô hấp

+ Ở giữa là một lỗ sinh dục -> sinh sản

+ Phía sau là các núm tuyến tơ -> sinh ra tơ nhện

* Tập tính :

- Hoạt động về đêm

- Chăng lưới

- Bắt mồi

* Một số đại diện : nhện nhà, nhện chăng lưới, bọ cạp, cái ghẻ,...


Các câu hỏi liên quan