Nêu các bước chăng lưới của nhện

neu giup các bước nhện chăng lưới

user-avatar

Các bước chăng lưới bắt mồi của nhện :

Chăng dây tơ khung -> chăng dây tơ phóng xạ -> chăng các sợi tơ vòng -> chờ mồi ( thường ở trung tâm lưới)


Các câu hỏi liên quan