Trình bày cách đuổi bắt mồi của mực

cách đuổi bắt mồi của mực?

user-avatar

chúng sẽ núp kín trong đám rong rêu nào đó rình mồi và khi những con cá nhỏ đi qua chúng sẽ phóng nhanh mình ra và chộp lấy con mồi
với con mồi to chúng có thể phun vào ngườj con mồi chất độc làm cho chúng tê liệt và rồi chén
bạn tham khảo thêm
Mực trong bụng cá mực là một loại vũ khí để tự vệ. Bình thường, cá mực ở biển lớn chuyên lấy tôm cá nhỏ làm thức ăn. Một khi có kẻ thù hung hãn nào vồ lấy thì cá mực sẽ lập tức phun một dòng mực từ trong nang, làm cho nước biển xung quanh nhuộm đen. Trong màn khói màu đen này nó sẽ chuồn và trốn chạy nhanh chóng. Ngoài ra, loại mực này của nó còn có độc tố có thể dùng làm tê liệt kẻ địch. Bởi vì việc tích trữ mực trong nang cần một thời gian tương đối dài, do vậy cá mực khi chưa đến tình trạng nguy cấp thì nó sẽ không dễ dàng phun ra thứ chất tự vệ đó.


Các câu hỏi liên quan