Trình bày tập tính săn mồi của nhện

Tap tính săn moi cua Nhen ?

Giúp mìk vs

user-avatar

-Tập tính săn mồi của nhện:

+Chăng lưới:Chăng dây tơ khung->chăng dây tơ phóng xạ->chăng

các sợi tơ vòng->chờ mồi (thưởng ở trung tâm lưới).

+Bắt mồi:Nhện ngoạm chặt mồi->chích nọc độc->trói chặt mồi rồi treo vào lưới để một thời gian->tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể mồi->nhện hút dịch lỏng ở con mồi.


Các câu hỏi liên quan