Vì sao khi bò ốc sên để lại dấu vết trên lá?

vì sao khi bò ốc sên để lại dấu vết trên lá ? có tác dụng gì

user-avatar

Ốc sên thường sống ở nơi cây cối rậm rạp, ẩm ướt, cũng có khi gặp ốc sên ớ độ cao trên 1000m so với mặt nước biển.
Khi bò, ốc sên tiết ra chất nhờn làm giảm ma sát. Khi khô, chất nhờn đó tạo nên vết màu trắng trên lá cây.


Các câu hỏi liên quan