Nêu ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm

hãy nêu ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm? cho ví dụ?

user-avatar

Trả lời:

Ý nghĩa thực tiễn của ngành Thân mềm

+ Làm thực phẩm cho người

Vd: mực, ngao, hến, sò huyết, ốc...

+ Làm thức ăn cho động vật khác

Vd: sò, hến, ốc (trứng và ấu trùng của chúng)...

+ Làm đồ trang sức

Vd: ngọc trai...

+ Làm vật trang trí

Vd: xà cừ, vỏ ốc, vỏ trai, vỏ sò...

+ Làm sạch môi trường nước

Vd: trai, sò, hầu, vẹm...

+ Có hại cho cây trồng

Vd: ốc sên, ốc bươu vàng, các loài ốc...

+ Làm vật chủ trung gian truyền bệnh giun sán

Vd: ốc ao, ốc mút, ốc tai...

+ Có giá trị xuất khẩu

Vd: mực, bào ngư, sò huyết...

+ Có giá trị về mặt địa chất

Vd: hóa thạch một số vỏ ốc, vỏ sò


Các câu hỏi liên quan