So sánh cấu tạo của tôm và châu chấu

so sánh cấu tạo ngoài của tôm và cấu tạo ngoài của châu chấu

user-avatar
Đặc điểm Tôm Châu chấu
Hệ tiêu hóa Miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột sau, hậu môn. Miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột tịt, ruột sau, trực tràng, hậu môn.
Hệ bài tiết Thải ra ngoài ở gốc đôi râu thứ 2 Ống bài tiết, lọc chất thải đổ vào ruột sau
Hệ hô hấp Thở bằng mang Có các lỗ thở và hệ thống ống khí phân nhánh đến các tế bào.
Hệ tuần hoàn Dạng mạch hở, vận chuyển máu và oxi Dạng mạch hở, hình ống gồm nhiều ngăn ở mặt lưng, vận chuyển máu
Hệ thần kinh Dạng chuỗi hạch Dạng chuỗi hạch, hạch não phát triển


Các câu hỏi liên quan