Nêu cấu tạo của mô mềm và mô phân sinh

Cấu tạo của mô mềm và mô phân sinh ?

user-avatar

Mô phân sinh : gồm những tế bào non chứa phân hóa, vách mỏng bằng cellulose, xếp xít nhau, không dự trữ dinh dưỡng, không lộ ra những khoảng gian bào. Phân chia rất nhanh để thành những mô khác.

Mô mềm : gồm những tế bào sông chưa phân hóa nhiều, vàng mỏng bằng cellulose, mô mềm có nhiệm vụ liên kết các mô khác với nhau, làm chức năng đồng hóa hay dự trữ, các tế bào vẫn có thế xếp xít nhau (đa giác hoặc khi bong ra ở góc tế bào thành những gian bào rõ rệt)


Các câu hỏi liên quan