Trình bày đặc điểm và chức năng của nhện

Trình bày đặc điểm và chức năng của nhên?

user-avatar

*Đặc diểm và chức năng của nhện

Cơ thể gồm 2 phần:
- Đầu ngực: +Đôi kìm có tuyến độc→ bắt mồi và tự vệ.
+Đôi chân xúc giác phủ đầy lông→Cảm giác về.
+khứu giác.
+4 đôi chân bò→ Di chuyển chăng lưới.
- Bụng: +Đôi khe thở→ hô hấp.
+Một lỗ sinh dục→ sinh sản.
+Các núm tuyến tơ→ Sinh ra tơ nhện.


Các câu hỏi liên quan